База магістерських робіт

Кількість подань: 1027. Зареєстрованих користувачів: 1046

Останні подання

Назва Автор Дата
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ Шабашкевич Олена Анатоліївна 17.01.2017
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ ПРИЙОМНИХ БАТЬКІВ Галенко Ірина Василівна 13.01.2017
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МИСЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ НАВЧАННЯ В РІЗНОМОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ Сиротян Світлана Володимирівна 11.01.2017
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СТУДЕНТІВ Ващенко Тетяна Віталіївна 04.01.2017
ГAPМOНIЗAЦIЯ ПCИХIЧНИХ CТAНIВ CТУДEНТIВ ЗA ДOПOМOГOЮ ЖИВOПИCУ Нагнибіда Марина Максимівна 03.01.2017
ГАРМOНIЗАЦIЯ ПСИХIЧНИХ СТАНIВ СТУДЕНТIВ ЗА ДOПOМOГOЮ ЖИВOПИСУ Нагнибіда Марина Максимівна 30.12.2016
Психологічні чинники хімічних адикцій в юнацькому віці Медвідь Надія Михайлівна 26.12.2016
Технічна підтримка: matasar.ei@gmail.com